Icon Tài khoản

Đăng nhập

LÀM GIÀU NÀO!!!

TRA KẾT QUẢ

Chọn số

Tra kết quả

Chọn số ngay

x

Mặc định

Nâng cao

Tối ưu

Số lượng

THIẾT LẬP CHỌN SỐ NÂNG CAO

+

Không thiết lập

Từ 3 cặp số

Từ 4 cặp số

Từ 5 cặp số

Cả bộ số

Cập nhật

Reset

Hủy bỏ

>> Tiếp tục

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

Lưu lại

Lưu lại

Mua ngay

MUA NGAY

Chọn tiếp

Chọn tiếp

KẾT QUẢ VIETLOTT POWER 6/55

20

21

22

31

43

45

30

(Các cặp số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Giải thưởngTrùng khớp Số giảiGiá trị
Jackpot1

0 31.61 tỷ
Jackpot2

0 3.17 tỷ

KẾT QUẢ CÁC KỲ QUAY

Block: 1/27

Tiếp
#
Ngày quay
Bộ số
Jackpot/Trúng
#269

Thứ ba

23/04/2019

20

21

22

31

43

45

30

31.61 tỷ | 0
3.17 tỷ | 0
#268

Thứ bảy

20/04/2019

08

10

12

24

40

44

51

119.95 tỷ | 1
4.69 tỷ | 1
#267

Thứ năm

18/04/2019

07

08

15

24

26

48

10

117.27 tỷ | 0
4.4 tỷ | 0
#266

Thứ ba

16/04/2019

16

29

32

33

52

53

05

114.22 tỷ | 0
4.06 tỷ | 0
#265

Thứ bảy

13/04/2019

09

13

20

21

36

43

32

110.88 tỷ | 0
3.69 tỷ | 0
#264

Thứ năm

11/04/2019

01

08

31

32

37

55

53

107.8 tỷ | 0
3.34 tỷ | 0
#263

Thứ ba

09/04/2019

10

14

19

36

48

49

03

104.66 tỷ | 0
3.7 tỷ | 1
#262

Thứ bảy

06/04/2019

01

20

30

41

46

50

48

101.45 tỷ | 0
3.34 tỷ | 0
#261

Thứ năm

04/04/2019

16

26

29

38

47

51

13

98.31 tỷ | 0
3.59 tỷ | 1
#260

Thứ ba

02/04/2019

01

04

09

20

22

26

48

95.7 tỷ | 0
3.3 tỷ | 0