LÀM GIÀU NÀO!!!

TRA KẾT QUẢ

Chọn số

Tra kết quả

Chọn số ngay

x

Mặc định

Nâng cao

Tối ưu

Số lượng

THIẾT LẬP CHỌN SỐ NÂNG CAO

+

Không thiết lập

Từ 3 cặp số

Từ 4 cặp số

Từ 5 cặp số

Cả bộ số

Cập nhật

Reset

Hủy bỏ

>> Tiếp tục

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

Lưu lại

Lưu lại

Mua ngay

MUA NGAY

Chọn tiếp

Chọn tiếp

KẾT QUẢ VIETLOTT MEGA 6/45

02

07

17

24

29

37

(Các cặp số dự thưởng không cần theo đúng thứ tự)

Giải thưởngTrùng khớp Số giảiGiá trị
Jackpot

0 16.55 tỷ

KẾT QUẢ CÁC KỲ QUAY

Block: 1/42

Tiếp
#
Ngày quay
Bộ số
Jackpot/Trúng
#417

Thứ tư

20/03/2019

02

07

17

24

29

37

16.55 tỷ | 0
#416

Chủ Nhật

17/03/2019

05

06

16

18

24

42

15.25 tỷ | 0
#415

Thứ sáu

15/03/2019

05

10

15

19

38

42

14.18 tỷ | 0
#414

Thứ sáu

15/03/2019

05

10

15

19

38

42

14.18 tỷ | 0
#413

Thứ tư

13/03/2019

05

16

24

26

34

44

13.01 tỷ | 0
#412

Chủ Nhật

10/03/2019

05

24

31

32

42

45

24.93 tỷ | 1
#411

Thứ sáu

08/03/2019

04

14

20

27

32

43

23.31 tỷ | 0
#410

Thứ tư

06/03/2019

02

07

14

24

40

41

21.65 tỷ | 0
#409

Chủ Nhật

03/03/2019

01

13

17

20

30

45

20.02 tỷ | 0
#408

Thứ sáu

01/03/2019

15

23

29

31

38

43

18.39 tỷ | 0